თამო ჯუღელი

თამო ჯუღელი (დაბ. 1994) საქართველოში დაფუძნებული ახლგაზრდა, თვითნასწავლი ხელოვანია. 2013-17 წლებში ის სწავლობდა ჟურნალისტიკის ფაკუტელტზე საქართველოს დავით აღმაშენებელი უნივერსტეტში და მხოლოდ ამის შემდგომ დაიწყო ხატვა. მალე მისი მენტორი გახდა საერთაშორისოდ ცნობილი, ქართველი მხატვრი და მწერლი, გია ეძგვერაძე.

თამო ჯუღელის ფერწერა არაცნობიერი იმპულსების ანაბეჭდებს ატარებს, როგორც ხაზოვანი, ისე ფერადოვანი ფაქტურით. მარტივი ელემენტებისგან შემდგარი ფიგურები, ფერისა და ფორმის ინტუიტური ნაკადი კომპლექსურ და დინამიურ ქსელს აყალიბებენ, ზოგგან ღებულობენ ფორმას და ზოგგან კი - აბსტრაქციებად იშლებიან სიბრტყეზე. თითოეული ელემენტი ფიგურასა და სიბრტყული დეკონსტრუქციის ზღვარზეა. მოცემულ სისტემაში ვიზუალური ნიშნები სკულპტურულ, დენად, სივრცობრივ განზომილებას ადგენენ და თავის ავტონომიურობას ქმნიან. ჩვენ ტრანსგრესიასა და სუბლიმაციას, რაციონალურსა და ირაციონალურს შორის თამაშის მოწმენი ვართ.

ნამუშევრები თავისუფლად იკითხება, როგორც ცოცხალი და ირაციონალური მოძრაობის ტოპოგრაფიული რუკები, რომლებსაც თავიანთი მასშტაბი, სივრცე და საზღვრების გადალახვის დაუსრულებელი სურვილი გააჩნია.

მნიშვნელოვანი სოლო და ჯგუფური გამოფენები:
2021 NADA Miami ხელოვნების ბაზრობა, მაიამი, აშშ; Art Cologne ხელოვნების ბაზრობა, კოლნი, გერმანია; 'ციფრული მკვიდრები', თიბისი კონცეპტი, თბილისი, საქართველო; 'ლიმენი', სვანეთის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის მუზეუმი, მესტია, საქართველო; 2020 - Art Cologne ხელოვნების ბაზრობა, კოლნი, გერმანია; 'Unnamed 2020', გალერეა ართბითი, თბილისი, საქართველო; 2019 - NADA Miami ხელოვნების ბაზრობა, მაიამი, აშშ; The Institut für Alles Mögliche, არტისტული რეზიდენცია, ბერლინი, გერმანია; ‘Handler' - ჯონ რიფენჰოფი, გალერეა ართბითი, თბილისი, საქართველო; თბილისის ხელოვნების ბაზრობა, თბილისი, საქართველო; ‘You Know What?! I don't Have a Good Feeling about Cakes Around Here', გალერეა ართბითი, თბილისი, საქართველო; 2018 - არტ-ვილა გარიყულა, სახელოვნებო რეზიდენცია, გარიყულა, საქართველო; არქეტიპები, Art Up - Street Gallery, ბათუმი, საქართველო.